Visokoregalno skladišče

Na obstoječi lokaciji v Kamniku ima investitor PAX Svečarna Stele svoje proizvodne, skladišče in upravne prostore. Zaradi potrebe podjetja po povečanju kapacitet, smo sprojektirali novo visokoregalno skladišče repro materiala, ki se funkcionalno navezuje na obstoječi stavbni fond. Kljub neugodni lokaciji, ki jo tvorijo nezadostna javna infrastruktura, poplavno in vodovarstveno območje, je z veliko mero potrpežljivosti uspela korektna umestitev v prostor, kjer so izpolnjene vse bistvene zahteve za gradnjo tovrstnega objekta.