Hlev M

Zasnovali smo kmetijski gospodarski objekt dimenzij 10,75 m x 21,50 m, ki bo ustrezal investitorjevim zahtevam po razvoju kmetije. V pritličju je hlev za govedo (8 boksov za krave in 4 boksi za teleta), manjša mlekarna, shramba ter strojna lopa. Predvidene so tudi stopnice za dostop do podstrešja, kjer je senik. Tehnološki proces v hlevu je prilagojen tehnologiji proizvajalca hlevske opreme. Zunanjost objekta se tako po materialih kot po barvah prilagaja ruralni okolici.