Žaga K

Znotraj naselja stanovanjskih hiš smo zasnovali objekt žage z vsemi skladiščnimi, manipulacijskimi in poslovnimi prostori. Zaradi lege se je bilo potrebno višinsko in oblikovno prilagajati okoliški pozidavi.