O nas

V našem arhitekturnem biroju želimo investitorjem ponuditi rešitve, ki bodo odsevale njihove individualne želje, prostorske danosti in zahteve v prostorskih aktih. Vse to poskušamo združiti v idealno funkcionalno in tehnološko zaokroženo celoto, ki je na koncu v zadovoljstvo in ponos vseh vpletenih. Ne ponujamo tipskih projektov, ker smo mnenja, da mora biti vsaka rešitev unikatna, zasnovana na osnovi lokacije, ki jo zaznamujejo značilni pogledi, osončenje, dostop in eventuelne okoliške kvalitetne avtohtone arhitekture. Zato vam po naročilu izdelamo načrt za hišo in načrte za vse ostale objekte.

Ko projektiramo objekt ga zasnujemo že z mislijo, da bomo v nadaljevanju projektirali tudi notranjo ureditev. Glede na to, da večini investitorjev na koncu zmanjkuje denarja, so naši objekti v največji možni meri oblikovani tako, da se vanje lahko vgradi tudi tipska oprema.

Rešitve včasih snujemo s pomočjo sodobnih računalniških programov, drugič pa le s pomočjo prostoročnih trodimenzionalnih skic. Odvisno od primera do primera.

Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.-stanovanjski-projekti-2

STANOVANJSKI

Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.-nestanovanjski-projekti-2

NESTANOVANJSKI

Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.