Poslovni prostor Pax

Investitor se je odločil, da preuredi poslovne prostore v pritličju obstoječe poslovne stavbe ter izdela dodatne površine za poslovne prostore v neizdelanem nadstropju. Največji gradbeni poseg je predstavljala vzpostavitev novih vertikalnih komunikacij med etažama. Tako je podjetje pridobilo veliko sejno sobo, laboratorij, nekaj delovnih mest, sanitarije v obeh etažah in nove garderobe za zaposlene v proizvodnji.