Lavičkova zbirka Lek

S tem projektom smo predvideli prenovo obstoječega, nasičeno oblikovanega razstavnega prostora, v katerem Lek hrani svojo farmacevtsko – medicinsko zbirko Bohuslava Lavičke, ki obsega 402 knjigi in 500 predmetov od antike do sodobnih dni. Zbirka je razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Ravno zaradi želje po izčiščenju prostora smo se odločili, da se pri temeljiti finalni prenovi razstavnega prostora osredotočimo na oblikovno izčiščenje le tega ter da ustvarimo prostor, kjer bodo izstopali neprecenljivi eksponati in kuratorjeva zgodba, ki bo obiskovalca vodila med njimi. Torej oblikovanje brez poudarkov.