Hiša P2

V spomeniško varovanem delu Mengša, smo sprojektirali novo stanovanjsko hišo, ki je nadomestila staro, dotrajano obcestno pozidavo. Tekom projektiranja je bilo poleg želja investitorjev potrebno zadostiti tudi zahtevam Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki bdi na gradnjo v obcestnem pasu mestnega jedra kraja. Doslej formalno pravno naš najtežji projekt, saj je v začetni fazi upravnega postopka bilo vanj vključenih kar 120 strank v postopku.