Poslovilna vežica Nevlje

Na mestu odstranjene dotrajane vežice v Nevljah je sprojektirana sodobna vežica, ki jo je kraj čakal vrsto let. Lokacijo zaznamujeta dva višinsko različna platoja. Na zgornjem leži cerkev, nova vežica pa je umeščena na spodnjega, deloma vkopana, da kot taka ne moti vedute na cerkev Sv. Jurija. Poleg same poslovilne vežice je v sklopu objekta tudi nadkrit poslovilni plato. Vežica je pridobila tudi čajno kuhinjo, sanitarije in skladišče za pogrebne rekvizite.