Legalizacija objekta

Legalizacija »črne gradnje« je postopek pridobitve UPORABNEGA DOVOLJENJA za nelegalen ali neskladen objekt. Objekt, ki ima gradbeno dovoljenje, a z njim ni skladen, se imenuje neskladen objekt. Objekt, ki je v celoti narejen brez gradbenega dovoljenja, je nelegalen objekt.

Ker vseh objektov žal ni mogoče legalizirati najprej preverimo ali je legalizacija objekta možna.
V primeru, da ugotovimo, da legalizacija objekta ni možna, se projekt v tej fazi zaključi, vi pa se izognete nepotrebnim stroškom izdelave celotnega projekta.

V našem biroju smo specializirani na področju legalizacije objektov daljšega obstoja.

Izvajanje 146. člena GZ-1, s katerim smo legalizirali objekte daljšega obstoja, je od decembra 2023 zadržano na območju celotne Slovenije. Ustavno sodišče RS namreč presoja ustavnost navedenega člena. Dokler sodni organ ne odloči o zadevi, je edino kar lahko naredimo za vas to, da shranimo vaše povpraševanje, ki nam ga pošljete z izpolnitvijo spodnjega obrazca ter vas kontaktiramo, ko se 146. člen vrne v uporabo. Spremljajte medije in upajte na najboljšo odločitev ustavnih sodnikov za vse državljanke in državljane Slovenije.

Hvala za razumevanje.

KAJ JE OBJEKT DALJŠEGA OBSTOJA?

To je objekt, ki je bil zgrajen (prizidan, nadzidan, rekonstruiran, spremenjena namembnost) pred 1. 1. 2005. Od tega datuma do danes je objekt po osnovnih tlorisnih in višinskih gabaritih ter etažnosti v enakem obsegu in namembnosti.

LEGALIZACIJA OBJEKTA DALJŠEGA OBSTOJA

Za objekt, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja pred 1. 1. 2005, pridobimo Dovoljenje za objekt daljšega obstoja, ki dejansko predstavlja Uporabno dovoljenje. Če gre za stavbo, predhodno uredimo evidentiranje stavbe v kataster stavb. Pridobimo vam tudi najpomembnejše dokazilo za ta postopek – aerofoto posnetke. Vsekakor pa s pooblastilom v vašem imenu komuniciramo s pristojno Upravno enoto.

POMEMBNA POSEBNOST OBJEKTA DALJŠEGA OBSTOJA!

Legalizacija objekta je mogoča tudi če:

 • leži na nezazidljivem zemljišču
 • po obliki ni skladen z oblikovalskimi zahtevami v prostorskem aktu

Legalizacija objektov različnih vrst:

 • legalizacija hiše
 • legalizacija kmetijskega gospodarskega poslopja (hleva, strojne lope …)
 • legalizacija počitniške hiše oz. vikenda
 • legalizacija poslovnega objekta in skladišča
 • legalizacija gasilskega doma, lovskega doma in planinskega doma.

Prednosti oz. pozitivni učinki po legalizaciji objekta:

 1. Poveča se njegova vrednost.
 2. Lažja prodaja.
 3. Možnost pridobivanja različnih oblik subvencij (Eko sklad …).
 4. Lažja pridobitev hipotekarnega kredita.
 5. Zaustavitev inšpekcijskega postopka (preprečitev rušitve).

3 osnovni pogoji, ki jih morate izpolnjevati pred izvedbo legalizacije objekta:

 1. Ste trenutni lastnik oz. solastnik.
 2. Je vaš objekt dokončan in v uporabi pred 1. 1. 2005.
 3. Od 1. 1. 2005 obstaja objekt v bistveno enakem obsegu ali namembnosti (brez prizidav, nadzidav, nadstrešnic nad terasami …).

IZPOLNITE OBRAZEC

Podatki o prosilcu ponudbe

Podatki o objektu, ki se legalizira

Dodajte fotografijo objekta.

Dovoljeno je vnesti slike s končnico .jpg, .jpeg, .png, .pdf, ki so skupno manjše od 10MB. Število priloženih slik je omejeno na 4.

Vsi zgoraj navedeni podatki se bodo uporabili izključno v povezavi s povpraševanjem, ki je predmet tega obrazca. Vaše osebne podatke bomo uporabljali zaupno in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vašo zasebnost obravnavamo v skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Od prejemanja sporočil se lahko kadarkoli odjavite tako, da pošljete sporočilo na e-naslov: nika.ucakar-golob@arhicenter.si z naslovom Odjava. Po obdelavi zahteve za odjavo vam bo Arhicenter, projektiranje in svetovanje d.o.o. prenehal pošiljati vsebine, od katerih ste se odjavili. Podrobnosti o odjavi, obdelavi in varovanju osebnih podatkov si preberite v Varovanje podatkov.

PROJEKTI

PROJEKTI

PROJEKTI

Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.