POSLOVNI TER INDUSTRIJSKI PROJEKTI

Objekt: skladišče in upravna stavba Dinos
Poseg: nova gradnja
Lokacija: Neža, Trbovlje
Naročnik: Dinos d.d.
Površina zemljišča: 5549 m2
Skupna bruto površina objektov: 400 m2
Status: gradbeno dovoljenje

gradbeno dovoljenjenacrt arhitekturevodilna mapaindustrijski objektnačrt notranje opremearhitekturaprojektiranje