STANOVANJSKI PROJEKTI

Objekt: hiša UR
Poseg: projekt za hišo - nova gradnja
Lokacija: Slovenska cesta, Mengeš
Naročnik: zasebni
Skupna bruto površina: 470 m2
Status: zgrajeno

stanovanjska hiša hiše stanovanjski objekt nova gradnja prenova stanovanjskega objekta novogradnja projektiranje poslobni prostor poslovni objekt poslovni objekt poslovni objekt poslovni objekt poslovni objekt poslovni objekt poslovni objekt