STANOVANJSKI PROJEKTI

Objekt: hiša Š
Poseg: načrt za hišo – nova gradnja
Lokacija: Vrhpolje pri Moravčah, Moravče
Naročnik: zasebni
Skupna bruto površina: 256 m2
Status: v gradnji


novogradnja novogradnja načrt arhitekture prenova stanovanjskega objekta gradbeno dovoljenje vodilna mapa