STANOVANJSKI PROJEKTI

Objekt: pasivna hiša KP
Poseg: načrt za pasivno hišo – nova gradnja
Lokacija: Sela pri Kamniku, Kamnik
Naročnik: zasebni
Skupna bruto površina: 182 m2
Status: zgrajeno


novogradnja novogradnja načrt arhitekture prenova stanovanjskega objekta gradbeno dovoljenje vodilna mapa vodilna mapa vodilna mapa vodilna mapa vodilna mapa vodilna mapa vodilna mapa vodilna mapa vodilna mapa