STANOVANJSKI PROJEKTI

Objekt: hiša KČ
Poseg: načrt za hišo – nova gradnja
Lokacija: Zduša, Kamnik
Naročnik: zasebni
Skupna bruto površina: 370 m2
Status: zgrajeno


novogradnja novogradnja načrt arhitekture prenova stanovanjskega objekta gradbeno dovoljenje tloris pritlicja tloris nadstropja prerez fasade