STANOVANJSKI PROJEKTI

Objekt: hiša K3
Poseg: načrt za hišo – nova gradnja
Lokacija: Bukovica, Vodice
Naročnik: zasebni
Skupna bruto površina: 250 m2
Status: v gradnji


novogradnja novogradnja načrt arhitekture prenova stanovanjskega objekta gradbeno dovoljenje vodilna mapa