STANOVANJSKI PROJEKTI

Objekt: hiša K2
Poseg: načrt za hišo – nova gradnja
Lokacija: Moste, Komenda
Naročnik: zasebni
Skupna bruto površina: 119 m2
Status: neizvedeno


novogradnja novogradnja načrt arhitekture prenova stanovanjskega objekta gradbeno dovoljenje vodilna mapa