STANOVANJSKI PROJEKTI

Objekt: hiša J2
Poseg: načrt za hišo – nova gradnja
Lokacija: Podboršt, Komenda
Naročnik: zasebni
Skupna bruto površina: 233 m2
Status: v gradnji


novogradnja novogradnja načrt arhitekture prenova stanovanjskega objekta gradbeno dovoljenje vodilna mapa vodilna mapa