POSLOVNI TER INDUSTRIJSKI PROJEKTI

Objekt: frizerski salon TAlas
Lokacija: Šlandrova ulica, Radomlje
Naročnik: TAlas, Tanja Stele s.p.
Status: izvedeno

salon frizerskinacrt arhitekturefrizerski salonindustrijski objektnačrt notranje opremefrizerski salon načrt