O ARHITEKTKI

Poglej projekte

Nika Učakar Golob je bila rojena 01.03.1978 v Ljubljani. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskovala v Kamniku. Po opravljeni maturi 1996 pa se je vpisala na Fakulteto za arhitekturo. V prvem letniku je študirala v seminarju prof. Maria Perosse, od drugega do petega letnika pa je bila v seminarju prof. Vojteha Ravnikarja in asist. Maruše Zorec. Pod mentorstvom Vojteha Ravnikarja je, s projektom za 18 oddelčno osnovno šolo – devetletko v Mekinjah pri Kamniku, diplomirala leta 2002. V letu 2003 se je pri Ministrstvu za kulturo vpisala v razvid samostojnih ustvarjalcev s področja kulture – kulturnih delavcev in tak status ima še sedaj. Leta 2006 je pri Zbornici za arhitekturo in prostor (ZAPS) opravila strokovni izpit in si pridobila naziv pooblaščene arhitektke s št. ZAPS 1247 in s področjem dela:

  • odgovorna projektantka načrtov arhitekture za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte ter
  • odgovorna nadzornica za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte
Tekom študija je delala v biroju arhitekta Miloša Hrastlja ter v Biroju za arhitekturo d.o.o. arhitekta Andreja Kocjana. Za družinsko odvetniško družbo pa je v tem času izdelala preko 120 etažnih elaboratov večstanovanjskih stavb, ki so bili osnova za vpis lastninske pravice v Zemljiško knjigo. Med leti 2003 do 2009 pa je kot kulturni delavec delovala v biroju Atrakcija d.o.o., arhitektke Mojce Hribar. Tukaj je sodelovala pri več kot 100 arhitekturnih projektih različnih zahtevnosti in namembnosti. Med najzanimivejše bi lahko šteli: Apartmajsko naselje Term Snovik, Mestna hiša Malež, Hotel Malograjski dvor, športna ploščad Senožeti ter barvne prenove interjerjev in eksterjerjev podružnic OŠ Frana Albrehta.

arhicenterhišezapspotrdilo