O ARHICENTRU

Družba Arhicenter, projektiranje in svetovanje d.o.o., Slovenska cesta 10, 1234 Mengeš je bila ustanovljena 17.08.2009. Osnovna registrirana dejavnost je M71.111 - arhitekturno projektiranje. Vpisana je v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št.: Srg 2009/22485 in z osnovnim kapitalom 20.000,00 EUR. Družba je s 14.09.2009 postala zavezanec za DDV. Njena edina družbenica in lastnica je arhitektka Nika Učakar Golob.

Davčna številka: 58063218
ID za DDV: SI58063218
Matična številka: 3597717000
TRR: 0231-2025-8131-268, odprt pri NLB d.d.

Projektantsko odgovornost ima zavarovano pri
Zavarovalnici Triglav d.d.

Poglej projekte